МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

На рейде: 0
Под обработкой: 23

e-procurement-uspa-rue-procurement-ocsp-ru

agency-company-rus

diploma-rus

Investment

resolution-rus

anti-corruption-rus

comment-rus

procurement-rus

Порт в социальных сетях

 

n-an-an-an-a

archival-photos-rus

Авторизация

Объявления

Заявление об экологических последствиях

Новое строительство причала № 1-з для генеральных грузов на Андросовском молу с сопряжением ГП «Одесский морской торговый порт» по ул. Николая Гефта, 3 Приморского р-на г.Одесса. (Корректировка)

 

Проектований причал №1-з Одеського порту розташований на території, прилеглій до ДП «ОМТП» «Судноверф» «Україна» між глаголем Андросівського молу і реконструйованим пірсом №3 (причали № 4-з, 5-з).

 

Замовник ДП «Адміністрація морських портів України».

 

Генпроектувальник ТОВ «БК «ПРОМБУДСЕРВІС».

 

Розробник розділу ОВНС ТОВ «МАРПОЛ-СЕРВІС».

 

Метою цієї роботи являється визначення характеру і ступеня небезпеки основних видів впливу на навколишнє середовище при будівництві причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями ДП «ОМТП».

 

Коригування проекту виконується на підставі наступних змін:

 

- змінені межі пускових комплексів об'єкта будівництва;

 

- ПК 3, 3А і 4 об'єднані в один пусковий комплекс - ПК№2;

 

- ПК 2А і 2Б об'єднані в один пусковий комплекс - ПК№3;

 

- змінилася площа днопоглиблювальних робіт в межах нижньої бровки акваторії;

 

- змінені технічні умови на підключення до інженерних мереж і комунікацій;

 

- змінені розміри плит покриття території причалу, відкоригована площа асфальтового покриття і монолітних ділянок;

 

- виконані статичні випробування паль-оболонок, на підставі яких проведено перевірочні розрахунки гідротехнічних споруд.

 

Конструктивно причал 1-з запроектовано у вигляді комбінованої конструкції в наступному складі: типу больверк, з металошпунта, з анкеруванням в одному рівні тонкої лицьової стінки з шпунта ThyssenKruppSteelcom - L607n та естакадного типу, на трьох рядах паль, які виконуються із сталевих труб діаметром 1220х14 мм (середній і тиловий ряди паль) і 1420х15,7 мм (лицьовій ряд паль). Основою подмашинного шляху служить залізобетонна монолітна плита на металевих палях екрануючих рядів. Причал обладнується швартовими тумбами типу ТСО-80 і відбійними пристроями з гумових циліндрів діаметром 1000 мм. Мощення території причалу виконується збірними з.б. плитами 2,0х1,5 м товщиною 210 мм з підготовки.

 

Конструкція сполучення з Потапівським молом в осях 0-7'- естакадного типу (аналогічна попередньому варіанту), за винятком рішення підпричального укосу. Сполучення обладнані швартовими тумбами типу ТСО-40 і відбійними пристроями з гумових циліндрів з метою відстою суден.

 

Перелік суттєвих факторів, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливостей виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

 

Атмосферне повітря

 

Аналіз результату розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря дозволив визначити:

 

- кількість джерел забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферу - 17;

 

- загальна кількість викидів ЗР – 155,6733 тонн за весь період будівництва.

 

Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в період підготовчих та будівельно-монтажних робіт будуть: в’їзд-виїзд та робота автотранспортних машин, транспортного флоту, механізмів та обладнання на території площадки; розвантажувально-навантажувальні роботи, зберігання будівельних матеріалів; електрозварювання та газорізання металів, фарбувальні роботи, розігрів бітуму. Всі джерела є неорганізованими.

 

В контрольних точках за межами території будівництва перевищень рівня ГДК не відзначено. На території проведення робіт максимальні концентрації забруднюючих речовин не перевищують ГДК робочої зони. При врахуванні фонової концентрації максимальна концентрація на межі житлової забудови складає 0,67 часток ГДК.

 

Межа санітарно-захисної зони за шумовим фактором знаходиться в проекціях території об'єкта і не перевищує норм допустимого шуму. Будівництво причалу 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями Одеського порту не вплине на шумовий режим прилеглої території і не спричинить негативного акустичного впливу на навколишнє середовище і соціальні умови життя людей.

 

Відповідно до з п.8.16 ДСП-201-97 ступінь безпеки визначається як безпечний, а рівень забруднення атмосфери – допустимий.

 

Водне середовище

 

Вплив будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями ДП «ОМТП» на водне середовище носитиме непрямий характер через водоспоживання і водовідведення.

 

Тимчасове водопостачання будмайданчика передбачене від існуючих водопровідних мереж, розташованих в районі будівельного майданчика по робочому проекту, складеного настадії розробки Проекту виконання робіт і на підставі технічних умов з обов'язковим

 

встановленням водоміра на запроектованому водопроводі.

 

В ході будівництва причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями ДП «ОМТП» відбудеться безповоротне відчуження частини акваторії Чорного моря як рибогосподарського водоймища, чим буде завданий певний збиток його рибним запасам.

 

Загальна тривалість будівництва складатиме 12 місяців.

 

Ділянка акваторії північно-західної частини Чорного моря в результаті тривалої антропогенної дії не представляє значної цінності в якості нерестовищ.

 

Для розрахунку збитку прийнятий гірший варіант проведення робіт в періоди нерестових обмежень, а саме періоди максимального розвитку молоді риб та інтенсивності нересту риб з лютого по червень. Таким чином, роботи можуть проводитися в періоди нерестових заборон на вилов камбали глоса, бичків та камбали калкан.

 

Роботи, пов’язані з днопоглибленням та відсипкою матеріалів під воду рекомендується не проводити або зводити до мінімуму в періоди нерестових заборон на спеціалізований промисел риб.

 

При виконанні робіт будуть виплачені компенсаційні платежі за нанесення негативного впливу навколишньому природному середовищу у розмірі 424149,46 грн. за збиток:

 

- в результаті відторгнення частини території - 2893,36 грн;

 

- гідробіоресурсам 196332,78 грн, у тому числі за збиток при проведенні робіт в нерестовий період 21856,95 грн, збиток рибному господарству внаслідок загибелі кормової бази - 174475,83 грн;

 

- водному середовищу - 224923,32 грн.

 

Геологічне середовище

 

Відповідно до Постанови КМУ №557 від 12.07.05 р. про затвердження «Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», необхідно не допускати порушення стійкості прибережної смуги (берегові обвали, ерозійні процеси, зсуви, осідання).

 

Важливим для оцінки впливу являється те, що в даному регіоні немає цінних корисних копалин. Тверде покриття і вертикальне планування, забезпечує надійний інженерний захист території та геологічного середовища.

 

Ґрунти

 

Проектом передбачається проведення днопоглиблювальних робіт, які включають в себе розчистку та розробку дна.

 

Ґрунти, передбачувані до складування на відвал, по своєму складу і властивостям відносяться до А-ІІІ класу по ступені забрудненості можуть бути укладені в підводному відвалі з виплатою відповідних компенсаційних платежів за умови проведенні моніторингу за станом водного середовища в районі проведення днопоглиблювальних робіт та демпінгу ґрунтів.

 

Виключена можливість негативного впливу на надра, оскільки не планується закачування промислових стічних вод в підземні шари і поховання різних промислових відходів.

 

Клімат та мікроклімат

 

Проектований об’єкт не спрямований на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ у господарських цілях. В процесі будівництва не використовуються хімічні речовини, що шкідливо впливають на озоновий шар, накопичення яких у атмосферному повітрі може призвести до негативних змін клімату.

 

Рослинний і тваринний світ

 

Район проведення робіт знаходиться в промисловій зоні, не входить, не включає в себе та не граничить з ділянками, що мають статус заповідних територій.

 

Вплив на іхтіофауну.

 

Для розрахунку збитку приймається гірший варіант проведення робіт в періоди нерестових обмежень, а саме періоди максимального розвитку молоді риб та інтенсивності нересту риб з лютого по червень. Таким чином, роботи можуть проводитися в періоди нерестових заборон на вилов камбали глоса, бичків та камбали калкан.

 

У період вищезазначених заборон на промисел камбали глоса та бичків виконання гідротехнічних робіт матиме певний негативний вплив, оскільки дана ділянка акваторії вважається умовно придатною для їх нересту.

 

У період заборони на промисел камбали калкан проведення робіт на акваторії порту не спричинить помітного негативного впливу, оскільки дана ділянка, виходячи з біології даного виду, не придатна для їх нересту (камбала-калкан нереститься на глибинах не менше 15-40 м). Однак операції зі складування ґрунтів на морський підводний відвал спричинять певний вплив на нерестову частину популяції камбали.

 

Соціальне середовище

 

Під час діяльності об’єкту не виникає загроза здоров’ю населення. Експлуатація об’єкту не суперечить функціональному зонуванню прилеглої території та не пов'язана з генерацією будь-яких специфічних або унікальних впливів на людину, які можуть спричинити захворювання або погіршення умов проживання населення.

 

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин показали, що планова діяльність забезпечить дотримання нормативних рівнів викидів забруднюючих речовин в атмосферу. У зв‘язку з цим, негативної реакції з боку місцевого населення не очікується.

 

Техногенне середовище

 

Будівництво причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями ДП «ОМТП» не впливає на пам'ятки архітектури, історії і культури (як об'єкти забудови), зони рекреації, культурного ландшафту та інші елементи техногенного середовища.

 

Акустичний вплив

 

Акустичний вплив під час будівництві причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями ДП «ОМТП» знаходиться в межах припустимих норм.

 

Відходи виробництва.

 

Всі види відходів при будівництві будуть вивозитися відповідно до укладених договорів з ліцензованими організаціями.

 

Способи тимчасового зберігання відходів визначаються видом, агрегатним станом і класом небезпеки відходів.

 

Перелік заходів, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

 

Атмосферне повітря.

 

Передбачені проектом рішення істотно не вплинуть на погіршення якісних показників повітря за умов виконання таких заходів:

 

- проведення систематичного контролю за герметизацією та справністю обладнання;

 

- утримання підприємства в належному санітарному та екологічному стані;

 

- всі використовувані типи будівельних матеріалів (пісок, гравій, цемент, бетон тощо) і будівельні конструкції повинні мати сертифікати відповідності (якості);

 

- регулярне, не менше одного разу на зміну, прибирання території.

 

Водне середовище.

 

Проектована діяльність не буде мати впливу на поверхневі води за таких умов:

 

- господарсько-побутові стічні води надходять до існуючих мереж внутрішньої каналізації;

 

- у період дії спеціалізованої заборони на промисел, враховуючи необхідність безперервного виконання будівельних робіт на акваторії, необхідно проводити із зниженням інтенсивності робіт.

 

За сукупністю всіх розглянутих факторів, зроблених висновків і внесених рекомендацій, пов'язаних з будівництвом причалу № 1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу зі сполученнями ДП «ОМТП», можна зробити висновок, що в режимі його нормальної технологічної експлуатації не виникне істотних негативних змін у навколишньому природному середовищі району, а також негативних соціально - економічних наслідків, а ризик аварійних ситуацій та їх можливі наслідки зводяться до мінімуму прийнятими проектними рішеннями.

 

Зобов'язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва об'єкта планованої діяльності:

 

- у повному обсязі реалізовувати всі заходи, передбачені даним проектом відповідно до діючого природоохоронного законодавства України;

 

- чітко дотримуватися інструкцій з експлуатації обладнання;

 

- вчасно ліквідувати наслідки аварійних ситуацій.