МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

На рейде: 3
Под обработкой: 13

virusship-handling-ruhandling-railway-transport-rue-procurement-uspa-ru

РАЗДЕЛЫ

agency-company-rus

Investment

resolution-rus

anti-corruption-rus

comment-rus

procurement-rus

monitor-rus

recommendation-rus

70,52 МгЦ областное радио

Порт в социальных сетях

 

n-an-an-an-a

Авторизация

archival-photos-rus

Отрасль

Семінар з питань впровадження морського єдиного вікна у Литві

В період з 16 по 17 червня 2015 року за участю експертів європейського проекту Advanced National Networks for Administrations (проект AnNa), проведено семінар з питань впровадження морського єдиного вікна у Литві.

 

В рамках семінару обговорювалися наступні питання:

1. Вимоги та практична реалізація Директиви 2002/59/ЄС та 2010/65/ЄС;

2. Елементи системи «SafeSeaNet» та розвитку морського єдиного вікна;

3. Морське єдине вікно та можливість залучення до загального пілотного проекту щодо обміну даними між морськими єдиними вікнами країн Європи (MSWS2MSW);

4. Проект AnNa MIG - Керівництво з впровадження повідомлень.

 

В ході обговорення питань практичної реалізації в Україні Директив 2002/59/ЄС та 2010/65/ЄС, впровадження елементів національної системи Єдиного вікна та системи SafeSeaNet ЄС експертами проекту AnNa надано рекомендації.

 

В ході обговорення питань практичної реалізації Директив 2002/59/ЄС та 2010/65/ЄС, впровадження елементів національної системи Єдиного вікна та національного сегменту системи SafeSeaNet учасники семінару дійшли до висновку, що в рамках реалізації пілотного проекту з впровадження технології «Єдине вікно - локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області із впровадження інформаційної системи портового співтовариства (ІСПС) Державним підприємством «Адміністрація морських портів України» проведено великий обсяг роботи, спрямованої на реалізацію Директив 2002/59/ЄС та 2010/65/ЄС, яка відповідає європейським стандартам.

 

З метою забезпечення подальшої імплементації Директиви 2010/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради про формальності з надання відомостей про судка, які прибувають та/або відбувають з портів держав-членів та скасування Директиви 2002/6/ЄС, враховуючи практичний досвід її імплементації в Європейському Союзі, рекомендувати виконавцям плану імплементації Директиви, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 271-р вжити наступні заходи.

 

1. На нормативному рівні запровадити обов'язкове надання судновласником (або його представником) стандартизованих форм FAL визначених Конвенцією Міжнародної морської організації (IMO) про полегшення міжнародного морського руху, ухваленої 9 квітня 1965, з внесеними змінами, виключно в електронному вигляді, в форматі XML.

2. Ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів щодо здійснення оформлення судна контролюючими органами в електронному вигляді на підставі інформації, що надано в стандартизованих формах FAL. Фізичний контроль на судні здійснювати виключно за результатами аналіз) ризиків.

3. Ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення прийняття рішення про проведення митного огляду товарів, зважування, пропуск яких здійснюється в морських портах, за результатами аналізу ризиків на центральному рівні. Рішення про проведення митного огляду товарів, зважування, яке приймається в морському порту, має бути погоджено з начальником митниці або митного поста та здійснюватися у виняткових випадках.

4. Ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення контролю виїзду вантажів з морських пунктів пропуску автомобільним та залізничним транспортом митною службою без участі прикордонної служби.

5. Ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів щодо обов'язковості надання суб'єктами господарювання інформації, передбаченої законодавством ЄС та вимогами IMO, та адміністративної відповідальності за порушення таких вимог.

6. Покласти функції із впровадження національного морського єдиного вікна та національного сегменту системи SafeSeaNet на державне підприємство «Адміністрація морських портів України».

7. Створення національного єдиного вікна здійснювати на базі діючої ІСПС та одної інформаційної системи.

Подробнее...

По инициативе ГП «АМПУ» состоялось совещание экспедиторов с центром обработки данных ООО «ППЛ 33-35»

18 июня по инициативе ГП "Администрация морских портов Украины" состоялось совещание экспедиторов с центром обработки данных ООО "ППЛ 33-35" (ЦОД), на котором обсуждались вопросы ценообразования на услуги компании по использованию информационной системы портового сообщества (ИСПС), технические и другие организационные аспекты.

 

ООО "ППЛ 33-35" проинформировало о проведении ежедневных консультаций с представителями экспедиторского бизнеса по вопросу формирования тарифной политики предприятия.

 

В ходе совещания было поддержано предложение администрации портов продлить консультации в течение следующей недели и рассмотреть вопрос отсрочки внедрения объявленных тарифов. Для снижения финансовой нагрузки на экспедиторов и возможности планирования своих расходов, предлагается осуществлять повышение тарифов центром обработки данных поэтапно.

 

Также, администрацией было доведено к сведению экспедиторских компаний о готовности ГП "АМПУ" обеспечить обработку документов экспедиторских компаний, у которых отсутствуют договорные отношения с ЦОД или обращаются в порт для оформления с бумажными носителями.

Подробнее...

Заместитель Министра инфраструктуры Юрий Васьков принял участие в совместном заседании подкомитетов Верховной Рады Украины по вопросам доходов и расходов государственного бюджета

27 мая 2015 состоялось совместное заседание подкомитетов Верховной Рады Украины по вопросам доходов государственного бюджета и по вопросам расходов государственного бюджета по рассмотрению вопроса выполнения доходной и расходной части государственного бюджета в 2015 году, а также деятельности государственных предприятий.

 

От Мининфраструктуры участие в заседании принял заместитель Министра Юрий Васьков, а также представители крупнейших транспортных органов власти и предприятий.

 

В ходе встречи были обозначены проблемные вопросы, в частности, отсутствие бюджетного финансирования программ, связанныхс обеспечением безопасности мореплавания, поддержкой в ​​состоянии речных шлюзов.

 

Народных депутатов проинформировали о ходе разработки проекта Закона Украины «О внутреннем водном транспорте».

 

Особое внимание было акцентировано на необходимости упрощения процедуры согласования финансовых планов предприятий-монополистов и предприятий, уровень чистой прибыли которых превышает 50 млн.грн., путем делегирования полномочий Мининфраструктуры.

 

Также было предложено вернуть механизм целевого использования портового (административного) сбора, который существовал до2012 года, то есть выделить его в специальный фонд, для того, чтобы использовать по целевому назначению.

 

Среди других вопросов, которые обсуждались, была отмечена необходимость поддержки в активизации Минфином выделения финансирования в соответствии с секторальной поддержки ЕС на реализацию инфраструктурных проектов, отмена постановления Кабмина № 710 от 24 декабря 2014, которая искусственно искажает базу налогообложения предприятий и будет иметь негативные последствия для хозяйственной деятельности.

 

Присутствующие члены Комитета в целом согласились с высказанными проблемными вопросами и предложили в ближайшее время провести отдельное заседание с приглашением Министерства финансов для определения конкретных шагов.

 

www.uspa.gov.ua

Подробнее...

Летом дети должны отдыхать на море – ОК «Альбатрос» предлагает купания дважды в день…

Оздоровительный комплекс «Альбатрос» администрации Ильичевского морского порта готов к работе в летний период. Старт первой смены запланирован на 15 июня.

 

ОК «Альбатрос» расположен в экологически чистой зоне известных курортов Грибовка и Каролино-Бугаз, непосредственно на берегу Черного моря. В течение 45 лет это детское учреждение оздоравливает по 900-1000 детей, летом 2015 года планируется принять на оздоровление 700 детей - по 350 в каждую смену.

 

Отряды отдыхающих формируются по возрастным категориям по 25–30 детей. В каждом отряде работают по 2 воспитателя.

 

Песчаный пляж площадью 1 га оборудован теневыми навесами, купание детей организовано дважды в день, во время купания обязательно работают спасательная и медицинские службы.

 

5-разовое питание организовано в одну смену. Ежедневно в рационе свежие фрукты, овощи, кондитерские изделия, мороженое. Столовая рассчитана на 600 мест - 4 зала по 150 мест.

 

Организацией отдыха детей занимаются опытные педагоги - учителя, студенты педагогических ВУЗов. Ежедневно проводятся дискотеки, культурно-массовые и спортивные мероприятия. К услугам отдыхающих летняя концертная площадка, игротека, где расположены столы для настольного тенниса, стадион, футбольное поле, спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол и т.д.

 

Территория комплекса находится под круглосуточной охраной, усиленной ночью.

 

Пресс-служба ГП «АМПУ»

Подробнее...

Андрей Пивоварский: развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения экспорта зерновых — одна из главных задач Министерства

Сегодня в ходе панели «Аграрная политика и реформы» на Международной конференции в поддержку Украины министр инфраструктуры Андрей Пивоварский обсудил с экспертами, какую роль развитие инфраструктуры играет в реформировании сельского хозяйства Украиныи реализации планов по увеличению экспорта аграрной продукции.

 

Участники дискуссии согласились, что аграрный сектор нельзя рассматривать отдельно от логистики и развития инфраструктуры. «Успешно конкурировать в экспорте аграрной продукции с развитыми государствами Украина сможет только в случае комплексного подхода к развитию этих смежных отраслей». Об этом заявил директор отдела кредитных операций в соседних странах Европейского Инвестиционного Банка Хайнц Олберс.

 

Министр инфраструктуры Андрей Пивоварский отметил, что для того, чтобы инфраструктура успевала за ростом объемов экспорта, Министерство работает над рядом проектов в железнодорожной, портовой, речной и дорожный сферах. Они касаются обновленияи модернизации железнодорожного подвижного состава, развития железнодорожной инфраструктуры в припортовых зонахи инфраструктуры в самых портах. А также комплексной реформы дорожного хозяйства. Кроме этого ведомство поставило цель восстановить реки в качестве транспортных артерий страны.

 

«В этом году мы планируем увеличить объем грузов, перевезенных по внутренним водным путям. Введение круглогодичной навигации на Днепре и дноуглубления позволят увеличить потенциал рек в разы.Это в свою очередь существенно расширит логистические возможности для аграрной продукции в Украине и, что важно, уменьшит нагрузку на дороги, поскольку грузовой транспорт — одна из ключевых причин их разрушения», — отметил Пивоварский.

 

Также во время обсуждения министр отметил необходимость внедрения автоматического контроля веса грузов на дорогах и рассказало запуске первого пилотного проекта строительства концессионной дороги в Украине.

 

Справочная информация. Международная конференция в поддержку Украины состоялась в Киеве 28 апреля. Представители Правительства, международного сообщества и деловых кругов обсудили дальнейшие шаги в реформировании экономики, в том числе агропромышленногои энергетического сектора, борьбе с коррупцией. Также в ходе конференции были представлены инициативы по восстановлению территорий, пострадавших от российской агрессии, и решение проблем внутренне перемещенных лиц.

 

www.uspa.gov.ua

Подробнее...

АМПУ присоединилась к пилотному проекту осуществления госзакупок с помощью системы электронных торгов

Администрация морских портов Украины присоединилась к пилотному проекту осуществления госзакупок без проведения процедурс помощью системы электронных торгов.

 

Приказами АМПУ № 63 и № 64 от 09.04.2015 г. определен порядок и ответственные лица по работе в системе электронных закупок.

 

Проведение закупок через систему электронных торгов обеспечивает прозрачную и открытую процедуру закупок, позволит сэкономить государственные средства и будет способствовать противодействию коррупционным составляющим.

 

Аппаратом управления АМПУ проведены тренинги со специалистами, ответственными за осуществление закупок в структурныхподразделениях и филиалах ГП «АМПУ».

 

С 10 апреля ГП «АМПУ» проводит закупки товаров и услуг на электронных площадках. По состоянию на 27 апреля: количество размещенных объявлений – 48, на общую сумму – 785 000 грн.

 

Работа в этом направлении продолжается.

 

Справка: PROZORRO — система электронных закупок, созданная по инициативе общественных организаций, коммерческих площадок, государственных органов и предпринимателей. Цель системы — прозрачное и эффективное расходование государственных средств,а также предотвращения коррупции благодаря общественному контролю и расширению круга поставщиков. Система принадлежит международной организации Transparency International.

Сайт системы — prozorro.org

 

Пресс-служба ГП «АМПУ»

Подробнее...

АМПУ приступила к разработке концепции использования собственного дноуглубительного флота

В Администрации морских портов приступили к разработке концепции использования собственного дноуглубительного флота.

 

Это связано с тем, что Приказом МИУ № 121 от 01.04.2015 г. принято решение о передаче зем. каравана «Рион» в составе:многочерпакового зем. снаряда «Рион», самоотвозных шаланд «Крымская-3», «Крымская-9», завозчика якорей «МЗ-318», а также,самоотвозного землесоса «Тилигульский», с баланса ГП «Черазморпуть» на баланс ГП «АМПУ».

 

Специалисты Администрации рассматривают возможность выполнения замкнутого цикла дноуглубительных работ в рамках одного предприятия. Концепцией предусмотрена концентрация всего дноуглубительного флота в одном структурном подразделении (рассматривается филиал «Дельта-Лоцман»).

 

Планируется организация работы по варианту «заказчик-подрядчик», где заказчик – филиал, в акватории которого необходимо проводить дноуглубление, который готовит техническое задание и согласовывает с инженерной службой аппарата управления АМПУ план производства работ и, впоследствии, контролирует выполнение работ согласно утвержденному плану. Подрядчик – один из филиалов(в котором сконцентрирован весь дноуглубительный флот предприятия).

 

На сегодняшний день осуществляется разработка индивидуальных норм дноуглубительных и рефулерных работ для каждой единицы флота предприятия по всем портам. Разрабатывается детальный регламент АМПУ по проведению дноуглубительных работ хоз. способом.

 

Реализация концепции использования собственного дноуглубительного флота позволит существенно снизить долю выполнения дноуглубительных работ сторонними организациями.

 

Пресс-служба ГП «АМПУ»

 

Подробнее...

Доля морских портов в общем грузообороте за январь-март 2015 года

Доля морских портов в общем грузообороте за январь-март 2015 года

Подробнее...

В АМПУ готовятся ко Дню охраны труда

В Администрации морских портов Украины готовятся к празднованию Дня охраны труда. В соответствии с Указом Президента Украины от18 августа 2006 году праздник отмечается 28 апреля.

 

В рамках мероприятий планируется проведение тематических совещаний, собраний, лекториев по вопросу охраны труда в морских портах Украины и филиалах ГП «АМПУ». На территории морских портов будут оформлены информационные уголки и стенды, посвященные Днюохраны труда.

 

Кроме того, в течение апреля будут проведены целевые проверки в филиалах ГП «АМПУ», конкурс детского творчества «Охрана труда глазами детей» и другие мероприятия.

 

Пресс-служба ГП «АМПУ»

Подробнее...

Минифраструктуры приглашает бизнес участвовать в закупках государственных предприятий ведомства через платформу ProZorro

С целью прозрачного и эффективного расходования государственных средств Министерство инфраструктуры Украины поощряет подотчетные предприятия использовать систему электронных государственных закупок ProZorro, которая заработала в Украине благодаря инициативе команды общественных активистов и при поддержке Администрации Президента и Министерства экономического развитияи торговли.

 

Некоторые предприятия, входящие в сферу управления Мининфраструктуры, уже начали использовать систему для допороговых закупок. Среди первых заказчиков, которые воспользовались ею, аэропорт Борисполь, Одесский морской порт, Госгидрография. Сейчас проведено 7 тендеров, объявлено еще 6. Первые результаты свидетельствуют про уровень экономии средств на закупках до 30%. Поэтому Министерство всячески поощряет и способствует скорейшему переходу остальных подведомственных предприятий к пользованиюсистемой.

 

В государственных закупках исторически существовало две проблемы. Во-первых, потенциальные поставщики часто даже не зналио проведении тендеров или им не давали участвовать в закупках, создавая искусственные препятствия. Во-вторых, не секрет, что контрактына сотни, а то и миллионы гривен доставались предприятиям, которые фактически были «прослойкой» между реальными продавцоми покупателем и предлагали цены, которые учитывали «интересы» заинтересованных лиц. Использование платформы ProZorro одновременно решает обе проблемы: все потенциальные поставщики могут сделать свое предложение, а заказчик — получить лучшую цену максимально прозрачно.

 

«Министерство заинтересовано в полной открытости всех тендеров и упрощении доступа к ним. Среди подотчетных нам предприятий много заказчиков, которые имеют реальные потребности в закупках и готовы тратить реальные деньги. Поэтому мы приглашаем бизнес как можно активнее участвовать в проекте и торгах. Предлагайте лучшую цену и становитесь партнерами государственных компаний»,—прокомментировал использование ProZorro Андрей Пивоварский, министр инфраструктуры Украины.

 

Министерство инфраструктуры Украины занимает четкую позицию по проведению закупок через электронные системы и уверено, что благодаря общественному контролю и расширению круга поставщиков новая система ProZorro существенно повысит прозрачность процесса, усилит конкуренцию, позволит государственным предприятиям получать лучшие цены на товары и услуги и экономить средствана допороговых закупках.

 

Поэтому Минифраструктуры призывает бизнес поддержать стремление ведомства оптимизировать процедуру проведения тендерови приглашает поставщиков и подрядчиков воспользоваться упрощенным доступом к государственным торгам на prozorro.org.

 

Справка. ProZorro — группа электронных торговых площадок, объединенных в единую экосистему с общим пулом поставщиков. Это пилотный проект Реформы государственных закупок, входящий в Стратегию 2020. Над концепцией системы электронных государственных закупок работали общественные активисты, представители международной организации Transparency International, частного бизнесаи государственной власти (Администрация Президента, Министерство экономического развития и торговли).

 

www.uspa.gov.ua

Подробнее...

В Министерстве инфраструктуры состоялось расширенное совещание руководителей всех государственных предприятий и учреждений сферы морского и речного транспорта

В начале встречи заместитель министра Юрий Васьков представил новых руководителей департамента морского и речного транспорта Министерства, которые в ближайшее время будут официально назначены на соответствующие позиции: Затулка Андрея — руководителем департамента морского и речного транспорта; Романа Когута — заместителем директора департамента, начальником отдела морского транспорта; Константина Вареса — заместителем директора департамента, начальником отдела речного транспорта.

 

В рамках встречи заместитель министра озвучил ряд предложений, инициированных Министерством инфраструктуры, в том числе —проводить закупки товарно-материальных ценностей с использованием электронной системы закупок. «Для этого нужно лишь внести изменения в положение о закупках и научить специалистов предприятия пользоваться электронным ресурсом. Некоторые предприятия уже начали использовать систему и экономить средства на закупках. Целесообразно, чтобы и другие предприятия воспользовались преимуществами системы электронных закупок во всех возможных случаях», — отметил Юрий Васьков.

 

Следующий вопрос, вынесенный на повестку дня, касался анализа финансовых показателей деятельности предприятий морского комплекса за прошлый год и первый квартал текущего года. По данным Мининфраструктуры доходы предприятий морской отрасли выросли на 37% по сравнению с 2013 годом, прибыль выросла почти в два с половиной раза. Однако такие высокие показатели в большейстепени обусловлены девальвацией гривны и вынужденной переориентацией грузов в материковых портов в связи с аннексией Крымаи военными действиями на востоке.

 

С точки зрения реализации долгосрочных программ развития замминистра оценил результаты деятельности предприятий как неудовлетворительные. «Сейчас нам крайне необходимо сосредоточиться на разработке и реализации инвестиционных проектов,а также на реформировании, направленном на развитие государственно-частного партнерства в морской и речной отрасли. Это станетмощным толчком для развития всей транспортной инфраструктуры Украины», — отметил Юрий Васьков. В месячный срок всем руководителям предприятий области необходимо подготовить предложения по концепции развития своих предприятий и конкретные путиее реализации.

 

По вопросам совещания, также стоит отметить следующие: наведение порядка в землеустроительных вопросах после проведенной реорганизации морских портов; оптимизация административно-управленческого персонала предприятий и организаций отрасли; охрана государственных предприятий морского транспорта в условиях угрозы противоправных вмешательств в функционированиеинфраструктуры должна быть усилена; унификация договоров на доступ к портовой инфраструктуре, актуализация границ акваторий портов; вопросы обеспечения безопасности судоходства; обязательное обнародование на сайтах предприятий финансовой отчетности, информации по освоению капитальных инвестиций, уплаченных налогов, предложений по государственно-частному партнерству и томуподобное.

 

Во время встречи также вызвали дискуссию вопрос оптимизации затрат предприятий, экономии всех видов ресурсов, передачи непрофильных активов в коммунальную собственность, унификации калькуляций на некоторые услуги Администрации морских портов.Все предложения участников совещания были приняты во внимание, определены ответственные лица и установлены сроки выполнения.

 

www.uspa.gov.ua

Подробнее...