МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ УКРАИНЫ

На рейде: 12
Под обработкой: 17

Для предотвращения техногенных, террористических, прочих угроз, а также при наличии фактов коррупции в порту. Круглосуточная Горячая Линия (048) 706-57-96 Администрации Одесского морского порта. По остальным вопросам обращаться по телефонам в контактном справочнике

«Порт здешний есть само существование Одеcсы»

— Граф А.Ф.Ланжерон

virusship-handling-ruhandling-railway-transport-rue-procurement-uspa-ru

РАЗДЕЛЫ

agency-company-rus

Investment

resolution-rus

anti-corruption-rus

comment-rus

procurement-rus

monitor-rus

recommendation-rus

Порт в социальных сетях

 

n-an-an-an-a

ГАЗЕТА «ОДЕССКИЙ ПОРТОВИК»


       2022.01.20


                        Архив за 2015 год

                        Архив за 2016 год

                        Архив за 2017 год

                        Архив за 2018 год

                        Архив за 2019 год

                        Архив за 2020 год

                        Архив за 2021 год

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Авторизация

archival-photos-rus

Справка-рекомендация на участие в процедурах закупок

Під час проведення закупівель товарів робіт та послуг через електронну систему закупівель на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» учасники допускають ряд помилок, які відділом організації процедур закупівель були підсумовані.

 

Так, вимогами ст.30 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що тендерна пропозиція учасника відхиляється замовником у разі невідповідності умовам тендерної документації. Це передбачає, що тендерна пропозиція учасника повинна містити повністю всю інформацію, яку передбачено Замовником. У даному переліку наводимо найчастіші помилки учасників закупвлі:

 

- якщо замовник вимагає надання довідки з обов’язковою інформацією про уповноважену особу учасника на підписання тендерної пропозиції з зазначенням даних за наданим замовником переліком, то всі дані повинні бути зазначені учасником, не вибірково, а за вказаним переліком;

 

- якщо замовником вимагається для підтвердження учасником досвіду виконання аналогічного договору, обов’язково вказати інформацію про контрагента, з яким укладено аналогічний договір (телефон контрагента, код ЄДРПОУ, місцезнаходження, місце надання послуг/робіт/товарів), то така вимога/перелік є обовязковою/им для заповнення, такий перелік є вичерпним;

 

- якщо учасником передбачається надання аналогічного договору для підтвердження досвіду виконання аналогічного договору, то це передбачає надання аналогічного договору в повному обсязі зі всіма його невід’ємними частинами (додатковими угодами, планами, графіками, актами тощо), тобто, договір без додатків та документів, що в договорі прописані як невід’ємні частини, вважається таким, що поданий не в повному обсязі. Крім того, аналогічний договір має співпадати за кодом ДК;

 

- якщо замовником передбачено наявність обладнання та матеріально-технічної бази під час виконання робіт, надання послуг/товарів, то учасником повинно бути в довідці/листі/тощо вказано всю матеріально-технічну базу, яка буде використовуватися під час надання послуг/виконання робіт/поставки товарів. У разі зазначення конкретного переліку обладнання та матеріально-технічної бази, то учасник повинен зазначити все обладнання та матеріально-технічну базу за переліком. Як підтвердження до листа слід додати виписку за підписом учасника/уповноваженої особи учасника та головного бухгалтера/бухгалтера (за наявності*) щодо власного обладнання та матеріально-технічної бази, які числяться за бухгалтерським обліком учасника.

У разі залучення до надання послуг обладнання або матеріально-технічної бази, які не є власністю учасника, додатково надаються копії документів, що підтверджують права користування майном (договори управління/оренди/надання послуг тощо).

* У разі відсутності в учасника головного бухгалтера/бухгалтера, учасником окремо зазначається про це у виписці.

 

- Якщо учасником вимагається надання забезпечення тендерної пропозиції учасника у вигляді безумовної та безвідкличної банківської гарантії, то саме таку банківську гарантію учасник має надати, а не гарантії з передбаченими вимогами щодо нотаріального посвідчення вимоги щодо стягнення коштів чи інших умов, які замовник має виконати для отримання забезпечення;

 

- під час складання будь-якого документа учасник повинен уважно, правильно вказувати процедуру, за якою проводиться закупівля, та предмет закупівлі робота/послуга/товар.

 

Одні з найпоширених помилок учасники допускають при підтвердженні відповідності своєї пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі. Так, замовником вимагається надання опису запропонованих послуг/товарів/робіт. При цьому, тендерною документацією передбачено опис предмета закупівлі з можливими варіантами еквіваленту, учасники копіюють даний опис, не вказуючи характеристики саме запропонованого ними товару/роботи/послуги, тоді як передбачений даними вимогами документ учасника не повинен містити фразу «або еквівалент», та має містити лише характеристики саме запропонованих учасником товару/роботи/послуги.

 

Крім того, «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» подається як окремий документ по формі, що затверджена вимогами тендерної документації, та, окрім табличних даних, має додаткові приписи, які також є обов’язковими для заповнення.

 

Підсумовуючи вищевказане, слід зазначити, що основні помилки учасники допускають через неправильне тлумачення вимог тендерної документації замовника, не користуючись при цьому можливістю уточнення інформації шляхом звернення до замовника через електронну систему закупівель. Також, однією з важливих причин допущення учасником помилок при поданні своєї тендерної пропозиції є недостатнє вивчення вимог тендерної документації, особливо обов’язкових вимог щодо оформлення документів, які ними подаються в своїй тендерній пропозиції.