Документи з безпеки праці

- Положение о правилах поведения и основных мерах безопасности на территории Одесского порта и объектах ОФ ГП «АМПУ»

 

- Положение об организации дорожного движения на территории ОФ ГП «АМПУ»

 

- Положение о сотрудничестве по вопросам безопасной организации и проведения работ в порту между предприятиями, которые осуществляют хозяйственную деятельность на территории Одесского морского порта

 

- Про затвердження Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я працівників під час виконання робіт у морських портах

 

- Схема руху транспортних засобів та пішоходів на теріторії ОФ ДП "АМПУ"